Tuyển dụng

Vị trí quảng cáo Google, Facebook, Zalo

Tuyển dụng vị trí Marekting Quảng Cáo tháng 10/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU PHƯƠNG ĐÔNG (Thông tin tuyển dụng vị trí Quảng Cáo tháng 10/2020) VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN QUẢNG CÁO Vị...

Tuyển dụng vị trí Content Website

Tuyển dụng vị trí Content Website tháng 10/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU PHƯƠNG ĐÔNG (Thông tin tuyển dụng vị trí Content Website tháng 10/2020) Vị trí: Content website Mức lương (triệu): 7++...

Quản trị Fanpage

Tuyển dụng vị trí Quản Trị Page tháng 10/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU PHƯƠNG ĐÔNG (Thông tin tuyển dụng vị trí quản trị page tháng 10/2020) VỊ TRÍ: NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ...