Diễn biến dịch Covid-19

Bản tin COVID- 19 ngày 24/7: 9.225 ca nhiễm tại 35 tỉnh thành

Theo VnExpress đưa tin, trong ngày 24/7, cả nước ghi nhận 9.225 ca nhiễm (tăng 1.930 so với hôm qua) tại 35 tỉnh thành, chủ...

Bản tin COVID- 19 ngày 23/7: 7.295 ca nhiễm tại 37 tỉnh thành

Theo VnExpress đưa tin, ngày 23/7 cả nước ghi nhận 7.295 ca nhiễm (tăng 1.131 so với hôm qua), tại 37 tỉnh thành, chủ yếu...

Bản tin COVID- 19 ngày 22/7: 6.194 ca mới, riêng TP. Hồ Chí Minh 4.218 ca

Theo VnExpress đưa tin, trong ngày 22/7, Bộ Y tế ghi nhận 6.194 ca mới, gồm 30 ca nhập cảnh và 6.164 ca trong nước,...

Bản tin COVID- 19 ngày 21/7: 5.357 ca mắc mới, riêng TP. Hồ Chí Minh 3.556 ca

Theo VnExpress đưa tin, trong ngày 21/7 ghi nhận 5.357 ca mắc mới gồm 14 ca nhập cảnh và 5.343 ca tại 35 tỉnh thành,...

Bản tin COVID- 19 ngày 20/7: 4.789 ca nhiễm tại 35 tỉnh thành

Theo VnExpress đưa tin, hôm nay ghi nhận 4.789 ca nhiễm (tăng 614 ca so với hôm qua) tại 35 tỉnh thành, gồm 4.061 ca...

Bản tin COVID- 19 ngày 19/7: 4.175 ca nhiễm tại 32 tỉnh thành

Theo VnExpress đưa tin, hôm nay ngày 19/7, cả nước ghi nhận tổng cộng 4.175 ca nhiễm (giảm 1.712 ca so với hôm qua), tại...

Bản tin COVID- 19 ngày 18/7: 5.926 ca mắc mới, riêng TP. Hồ Chí Minh 4.692 ca

Theo VnExpress đưa tin, trong ngày 18/7, Việt Nam ghi nhận 5.926 ca mắc mới gồm 39 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh...

Bản tin COVID-19 ngày 17/7: 3.718 ca nhiễm, riêng TP. Hồ Chí Minh 2.786 ca

Theo VnExpress đưa tin, trong ngày 17/7, Việt Nam ghi nhận 3.718 ca Covid-19 gồm 13 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và...

Bản tin COVID-19 ngày 16/7: 3.336 ca mắc mới, chủ yếu tại TP. Hồ Chí Minh

Theo VnExpress đưa tin, trong ngày 16/7, Việt Nam ghi nhận 3.336 ca mắc mới, gồm 15 ca nhập cảnh và 3.321 ca ở 33...

Bản tin COVID-19 ngày 15/7: 3.416 ca mắc mới tại 29 tỉnh thành

Theo VnExpress, trong ngày 15/7, Việt Nam ghi nhận 3.416 ca mới, gồm 37 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 3.379 ca...

Bản tin COVID-19 ngày 14/7: 2.934 ca mắc mới, riêng TP.Hồ Chí Minh 2.229 ca

Theo VnExpress đưa tin, trong ngày 14/7, Việt Nam ghi nhận 2.934 ca mới gồm 10 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và...

Bản tin COVID-19 ngày 13/7: 2.301 ca mới, riêng TP. Hồ Chí Minh 1.797 ca

Theo VnExpress đưa tin, trong ngày 13/7, Việt Nam ghi nhận 2.301 ca mới gồm 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và...