Diễn biến dịch Covid-19

Bản tin COVID- 19 ngày 29/8: 12.752 ca nhiễm ở 39 tỉnh thành

Trong 12.796 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 29/8 có 12.752 ca ở 39 tỉnh thành, tăng 655 ca so với hôm qua;...

Bản tin COVID- 19 ngày 28/8: 12.097 ca nhiễm ở 39 tỉnh thành

Trong 12.103 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 28/8 có 12.097 ca ở 39 tỉnh thành, giảm 804 ca so với hôm qua;...

Bản tin COVID- 19 ngày 27/8: 12.901 ca nhiễm ở 42 tỉnh thành

Trong 17.428 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 27/8 có 12.901 ca ở 42 tỉnh thành và 4.508 ca Bình Dương đăng ký...

Bản tin COVID- 19 ngày 26/8: 11.569 ca nhiễm tại 43 tỉnh thành

Trong 11.575 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 26/8 có 11.569 ca ở 43 tỉnh thành, giảm 524 ca so với hôm qua;...

Bản tin COVID- 19 ngày 25/8: 12.093 ca nhiễm tại 36 tỉnh thành

Trong 12.096 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 25/8 có 12.093 ca ở 36 tỉnh thành, tăng 1.296 ca so với hôm qua;...

Bản tin COVID- 19 ngày 24/8: 10.797 ca nhiễm tại 43 tỉnh thành

Trong 10.811 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 24/8 có 10.797 ca ở 43 tỉnh thành, tăng 531 ca so với hôm qua;...

Bản tin COVID- 19 ngày 23/8: 10.266 ca nhiễm tại 39 tỉnh thành

Trong 10.397 ca nhiễm được Bộ Y tế công bố tối 23/8 có 10.266 ca tại 39 tỉnh thành và 117 ca Khánh Hòa đăng...

Bản tin COVID- 19 ngày 22/8: 11.208 ca nhiễm ở 36 tỉnh thành

Trong 11.352 ca nhiễm được Bộ Y tế công bố chiều 22/8 có 11.208 ca ở 36 tỉnh thành và 138 ca được Sóc Trăng...

Bản tin COVID- 19 ngày 21/8: 11.299 ca nhiễm ở 39 tỉnh thành

Trong 11.321 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 21/8 có 11.299 ca ở 39 tỉnh thành, tăng 2.767 ca so với hôm qua;...

Bản tin COVID- 19 ngày 20/8: 10.650 ca nhiễm ở 43 tỉnh thành

Trong 10.657 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 20/8 có 10.650 ca ở 43 tỉnh thành, tăng 11 ca so với hôm qua;...

Bản tin COVID- 19 ngày 19/8: 10.639 ca tại 37 tỉnh thành

Trong 10.654 ca nhiễm được Bộ Y tế công bố tối 19/8 có 10.639 ca ở 37 tỉnh thành, tăng 1.995 ca so với hôm...

Bản tin COVID- 19 ngày 18/8: 8.800 ca nhiễm ở 42 tỉnh thành

Trong 8.800 ca nhiễm Bộ Y tế công bố tối 18/8 có 8.788 ca ở 42 tỉnh thành, giảm 807 ca so với hôm qua;...