Tác giả: Nhật Minh

Bản tin COVID- 19 ngày 5/8: 7.244 ca nhiễm mới tại 44 tỉnh thành

Theo VnExpress đưa tin, trong ngày 5/8 ghi nhận 7.244 ca nhiễm mới, gồm 5 ca nhập cảnh và 7.239 ca (giảm 379 ca so...

Bản tin COVID- 19 ngày 4/8: 7.618 ca nhiễm tại 44 tỉnh thành

Theo VnExpress đưa tin, trong ngày 4/8 ghi nhận 7.618 ca nhiễm (giảm 759 so với hôm qua) tại 44 tỉnh thành, chủ yếu tại...

Bản tin COVID- 19 ngày 3/8: 8.377 ca nhiễm tại 46 tỉnh thành

Theo VnExpress đưa tin, trong ngày 3/8 ghi nhận 8.377 ca nhiễm (tăng 932 so với hôm qua) tại 46 tỉnh thành, chủ yếu tại...

Bản tin COVID- 19 ngày 2/8: 7.455 ca nhiễm, chủ yếu tại TP. Hồ Chí Minh

Theo VnExpress đưa tin, trong ngày 2/8 ghi nhận 7.455 ca nhiễm (giảm 1.152 so với hôm qua) tại 38 tỉnh thành, chủ yếu tại...

Bản tin COVID- 19 ngày 1/8: 8.597 ca nhiễm tại 40 tỉnh thành

Theo VnExpress, ngày 1/8 cả nước ghi nhận 8.597 ca nhiễm (giảm 23 so với hôm qua) tại 40 tỉnh thành, chủ yếu tại TP...

Bản tin COVID- 19 ngày 31/7: 8.620 ca nhiễm tại 41 tỉnh thành

Theo VnExpress đưa tin, ngày 31/7 ghi nhận 8.620 ca nhiễm (giảm 2 so với hôm qua) tại 41 tỉnh thành, chủ yếu tại TP...

Bản tin COVID- 19 ngày 30/7: 8.622 ca nhiễm tại 38 tỉnh thành

Theo VnExpress đưa tin, ngày 30/7 cả nước ghi nhận 8.622 ca (tăng 1.029 so với hôm qua) tại 38 tỉnh thành, chủ yếu ở...

Bản tin COVID- 19 ngày 29/7: 7.593 ca nhiễm tại 38 tỉnh thành

Theo VnExpress đưa tin, hôm nay ngày 29/7, cả nước ghi nhận 7.593 ca nhiễm (tăng 1.038 so với hôm qua) tại 38 tỉnh thành,...

Bản tin COVID- 19 ngày 28/7: 6.559 ca mới tại 36 tỉnh thành

Theo VnExpress đưa tin, trong ngày 28/7 ghi nhận 6.559 ca mới, gồm 4 ca nhập cảnh và 6.555 ca (giảm 1.356 so với hôm...

Bản tin COVID- 19 ngày 27/7: 7.911 ca, chủ yếu tại TP. Hồ Chí Minh

Theo VnExpress đưa tin, hôm nay ngày 27/7 là ngày ghi nhận số ca nhiễm trong nước cao thứ hai kể từ đầu dịch (7.911),...

Bản tin COVID- 19 ngày 26/7: 7.859 ca, riêng TP. Hồ Chí Minh 5.997 ca

Theo VnExpress đưa tin, hôm nay ngày 26/7, cả nước ghi nhận số ca nhiễm trong nước cao thứ hai kể từ đầu dịch (7.859...

Bản tin COVID- 19 ngày 25/7: 7.525 ca nhiễm mới tại 36 tỉnh thành

Theo VnExpress, hôm nay cả nước ghi nhận 7.525 ca nhiễm (giảm 1.700 so với hôm qua) tại 36 tỉnh thành, chủ yếu ở TP...