Tác giả: Cương Bùi

Công ty cổ phần Dược liệu Phương Đông khánh thành nhà máy Metaherb

GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU PHƯƠNG ĐÔNG

Được thành lập từ ngày 16/03/2017 bởi đội ngũ các nhà khoa học Việt Nam uy tín, Công ty Cổ phần Dược liệu Phương Đông...